— VITAJTE! —

Vitajte na oficiálnych stránkach expozície Slovenska na EXPO 2017 Astana

 

---------------------------------------------------

NOVINKY

Tu Vás budeme informovať o najnovšom dianí 

---------------------------------------------------

— Národný deň Slovenskej republiky na EXPO 2017 —

18. júla 2017

Utorok 18. júla patril na svetovej výstave EXPO 2017 Astana Slovenskej republike. Počas Národného dňa sa Slovensko v našom pavilóne i mimo neho predstaví ako moderná krajina, ktorá môže svetu ponúknuť nielen bohatstvo kultúrnych tradícií, ale aj unikátne a progresívne technologické riešenia pre súčasnosť
a budúcnosť. Našu delegáciu vedie štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz.

Po štátnych hymnách našej a hostiteľskej krajiny a príhovoroch vedúcich delegácií Kazachstanu a Slovenska na Národnej scéne výstaviska sa hosťom predstavil špičkový slovenský folklórny súbor Lúčnica a nasledovala prehliadka expozícií oboch krajín. V slovenskom pavilóne sa predstavili spoločnosti Farm Trade, Ecocapsula, Chargebrella, Štrbské Presso a nechýbala ani prezentácia cestovného ruchu a turizmu SR. Dianie počas celého dňa v pavilóne Slovenskej republiky sprevádzal príťažlivý kultúrny program.

Vo štvrtok 19. júla bude program pokračovať obchodným fórom za účasti delegácií podnikateľov zo Slovenska a Kazachstanu, očakáva sa podpis Memoranda o porozumení medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu a Kazachstanom a viaceré bilaterálne rokovania predstaviteľov oboch krajín.

— Predseda Senátu Českej republiky navštívil pavilón SR na EXPO 2017 —

14. júla 2017

Počas svojej oficiálnej návštevy na EXPO 2017 "Energia budúcnosti" v Astane, navštívil 14.júla 2017 slovenský pavilón predseda Senátu Parlamentu Českej republiky Milan Štěch, ktorý viedol českú parlamentnú delegáciu na tejto medzinárodnej výstave EXPO 2017. V pavilóne sa v interaktívnej forme zoznámil s filozofiou slovenskej expozície - len ľudský um dokáže riešiť problémy budúcnosti (vrátane energie).

Predseda Senátu ČR sa na slovenskej pôde stretol s generálnou komisárkou SR pre EXPO 2017 Patríciou Žáčikovou a mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Kazašskej republike Petrom Juzom.

V rámci neformálnej diskusie si vymenili názory a skúsenosti z doterajšieho priebehu výstavy. Na záver návštevy sa predseda Senátu ČR zapísal do pamätnej knihy pavilónu SR na EXPO 2017.

— Deň OECD na medzinárodnej výstave EXPO 2017 v Astane —

11. júla 2017

V rámci sprievodných podujatí spojených s medzinárodnou výstavou EXPO 2017  sa 11. júla 2017 v Astane konal "Deň OECD", na ktorom sa zúčastnil a reprezentoval Slovensko mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazašskej republike Peter Juza

Na akcii bola predstavená činnosť OECD (najmä so zameraním na ekológiu a energetiku) a boli prediskutované pre Kazachstan a Strednú Áziu aktuálne témy: štrukturálne opatrenia urýchlenia ekonomického rastu, spôsoby stimulovania a financovania ekologicky orientovaného rastu, riadenie efektívneho a spravodlivého využívania vodných zdrojov v regiónie, nová kvalita vzdelávania v podmienakch ekologicky orientovanej ekonomiky.

Za kazašskú stranu bol na podujatí hlavným rečníkom Timur Sulejmenov, minister národnej ekonomiky Kazachstanu.

— MOŽNOSTI VŠ VZDELÁVANIA NA SLOVENKU - INFORMÁCIA NA PLATFORME EXPO 2017

6. júla 2017

Dňa 06. júla 2017 sa slovenskej pôde medzinárodnej výstavy EXPO 2017 v Astane uskutočnila prezentácia možností vysokoškolského štúdia pre kazašských (a iných) záujemcov na slovenských vysokých školách, ktorej sa zúčastnil aj J.E. mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazašskej republike Peter Juza.

Prednášajúci JUDr. Branislav Fábry, PhD., vo svojej prednáške prezentoval možnosti VŠ vzdelávania pre zahraničných záujemcov na Slovensku, s akcentom na získanie vysokoškolského vzdelania na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

— Future Energy Forum 2017 —

29. júna 2017

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Kazašskej republike Peter Juza sa vo štvrtok 29. júna 2017, v priestoroch medzinárodnej výstavy EXPO 2017 v Astane, zúčastnil v rámci projektu Future Energy Forum 2017, medzinárodnej konferencie The Energy Revolution, na ktorej sa diskutovalo o energetickej budúcnosti ľudstva.

Akcia bola súčasťou série odborných fór a konferencií, organizovaných pri príležitosti konania medzinárodnej výstavy EXPO 2017 v Astane.

- Poslanci NR SR rokovali so svojimi partnermi v Astane -

9. júna 2017

V Astane sa 9. júna 2017 stretla delegácia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, vedená predsedom Skupiny priateľstva medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou, poslancom Petrom Marčekom so svojim partnermi z Mažilisu Parlamentu Kazachstanu.

Predsedníčka Skupiny priateľstva za kazašskú stranu Anar Žailganova ocenila rozhodnutie SR zúčastniť sa výstavy EXPO 2017 v Astane, predstaviť svoju krajinu a úspechy SR v oblasti zelených energií, čo dozaista prispeje k úspešnej realizácii samotnej výstavy.

Stretnutie predstavilo ďalší impulz rozvoja medziparlamentnej spolupráce a dialógu medzi SR a Kazachstanom.

- Minister zdravotníctva navštívil Kazachstan -

8. - 10. júna 2017

​Minister zdravotníctva Tomáš Drucker navštívil v dňoch 8. až 10. júna Kazašskú republiku, kde s kazašským ministrom zdravotníctva Yelzhanom Birtanovom rokoval o vzájomnej spolupráci. Sústredili sa napríklad na reformu všeobecného lekárstva.

Minister Drucker informoval o rezidentskom programe na Slovensku, ktorý má pomôcť zvýšiť počet praktických lekárov a zatraktívniť povolanie a odbornosť všeobecného lekára. Hovorili aj o problematike celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, či verejného zdravotníctva. Témou bola aj oblasť riadenia nemocníc, slovenský minister informoval o krokoch, ktoré Slovensko podniklo na zefektívnenie riadenia zdravotníckych zariadení, ako napríklad vznik dozorných orgánov v nemocniciach alebo rád riaditeľov. Slovenská delegácia navštívila aj Národné centrum pre neurochirurgiu. Minister zdravotníctva sa v kazašskej Astane zúčastnil aj na slávnostnom otvorení slovenského pavilónu na svetovej výstave EXPO 2017.

- Slovensko úspešne otvorilo svoj pavilón na svetovej výstave EXPO v Astane -

V Astane sa začala významná medzinárodná výstava EXPO 2017. Slovensko hneď v prvý deň úspešne predstavilo svoj pavilón s expozíciou, ktorej charakter vystihuje heslo "Slovensko - krajina dobrých nápadov, skvelé myšlienky pre energiu budúcnosti". Tento slogan vyjadruje veľké množstvo kreativity a inovatívnych nápadov vedomostného a ľudského potenciálu, ktoré naša krajina môže ponúknuť svetu. Počas celého trvania výstavy bude Slovensko sprevádzať značka ENERGY & SLOVAKIA GOOD IDEA.

Expo v Astane je pre našu krajinu dobrou príležitosťou na zviditeľnenie, čo skonštatoval pri príležitosti otvorenia slovenskej expozície v prvý deň výstavy minister hospodárstva SR Peter Žiga, ktorý vedie slovenskú delegáciu na otvorení tohto medzinárodného podujatia v hlavnom meste Kazachstanu.

"Snažili sme sa pripraviť náš pavilón, aby čo najlepšie vystihoval slovenskú mentalitu, kultúru, inovatívnosť. Sú tam spojené všetky tieto prvky a myslím si, že sa určite nemáme za čo hanbiť. Energetika, ktorej je tematicky venované celé EXPO, je našou dominantou. Máme sa čím pochváliť," - zdôraznil minister.

Pavilón s rozlohou 354 m² predstavuje Slovensko ako krajinu s rozvinutým priemyslom, inovačným potenciálom a vysoko kvalifikovanou pracovnou aj vedeckou silou prostredníctvom piatich tematických oblastí. Celkový rozpočet účasti na EXPO v Astane je 2,66 milióna eur. Slovenská republika bude na výstave zastúpená po celý čas, od 10. júna do 10. septembra tohto roka. Vrcholom prezentácie Slovenska je Národný deň, ktorý bude 18. júla. Do Astany mieria aj dve veľké podnikateľské misie, ktoré by mohli otvoriť dôležité obchodné príležitosti. 

"Máme jeden z najkrajších pavilónov, urobený načas, takže si myslím, že tu budeme určite vyčnievať nad ostatnými. Tým sa dostaneme aj do povedomia," zhodnotil Žiga. Pripomenul, že Kazachstan je aj jedným z dôležitých partnerov v rámci projektu novej Hodvábnej cesty, čo je ďalším dôvodom, prečo sa zúčastniť tohto medzinárodného podujatia.

Účasťou na výstave deklaruje Slovensko záujem na rozvoji medzinárodných hospodárskych vzťahov, vyzdvihla počas otvorenia slovenského pavilónu generálna komisárka expozície SR na EXPO 2017 Patrícia Žáčiková. "Počas svetovej výstavy máme ambíciu zaujať ponukou na spoluprácu, ktorú predloží niekoľko desiatok slovenských podnikateľských subjektov, ktoré pricestujú do Astany počas podnikateľských misií v nadchádzajúcom období," avizovala.

Minister hospodárstva využil cestu do Kazachstanu aj na viaceré bilaterálne rokovania, napríklad s ministrami hospodárstva a investícií.
Z týchto stretnutí podľa neho vyplynulo, že bude potrebné opätovne "naštartovať" medzivládnu komisiu, ktorá nezasadla už od roku 2013. Vidí priestor na rozvoj vzájomnej obchodnej výmeny, ktorá je v súčasnosti len v objeme okolo 40 - 50 miliónov eur. "Potenciál je určite väčší," zdôraznil minister.


Slovensko má podľa neho veľký záujem využiť aspoň tú časť širokorozchodnej železnice, ktorú máme na východnom Slovensku. Hovorí sa aj o predĺžení širokého rozchodu na západ, čo je však dlhodobá záležitosť. "V krátkej budúcnosti by sme možno mali postaviť nejaké logistické centrum a stať sa takým západným bodom pre celú novú Hodvábnu cestu smerom na západnú Európu," myslí si Žiga. Do slovenského paviólnu zavítal aj eurokomisár pre energetiku Maroš Šefčovič.

Počas najbližších troch mesiacov sa na EXPO 2017 v Astane predstaví 115 krajín z celého sveta a viac ako dve desiatky medzinárodných organizácií v oblasti zelených energií. Hlavným cieľom podujatia je poukázať na úspechy v oblasti zelenej energie, ktorá je predpokladom trvalo udržateľného rozvoja, zachovania prírodných zdrojov a udržania priemernej kvality životného prostredia.

— Oficiálne otvorenie Medzinárodnej výstavy EXPO 2017 —

9. júna 2017

Oficiálne otvorenie Medzinárodnej výstavy EXPO 2017 v Astane sa bude konať dňa 09.06.2017. Na oficiálnom otvorení bude prítomná slovenská delegácia, ktorú bude viesť minister hospodárstva SR Peter Žiga. 

Delegácia bude pozostávať zo 44 delegátov, medzi ktorými bude aj minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker a veľvyslanec SR v Kazachstane Peter Juza s manželkou. Taktiež sa výstavy zúčastnia  zástupcovia jednotlivých rezortov z Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Okrem zástupcov rezortov sa výstavy zúčastnia aj poslanci Národnej rady SR, zástupcovia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu a i.

Účasť zástupcov médií potvrdili RTVS a TA3 ako aj Tlačová agentúra SR (TASR).

Oficiálne otvorenie výstavy by sa malo uskutočniť v doobedňajších hodinách a otvorenie národného pavilónu SR by sa malo uskutočniť v poobedňajších hodinách, pričom oficiálne otvorenie slovenského pavilónu bude sprevádzané slávnostnými príhovormi a neskôr umeleckým vystúpením folklórneho súboru Šarišan.

Tešíme sa na Vašu účasť!

- O dva týždne sa Slovensko predstaví na veľtrhu EXPO 2017 v kazašskej Astane -

29. máj 2017

V sobotu 10. júna v kazašskej metropole Astana slávnostne otvoria medzinárodnú výstavu EXPO 2017. Počas najbližších troch mesiacov sa na nej bude prezentovať 115 krajín z celého sveta vrátane Slovenska, a viac ako dve desiatky medzinárodných organizácií v oblasti zelených energií. Hlavným cieľom podujatia je poukázať na úspechy v oblasti zelenej energie, ktorá je predpokladom trvalo udržateľného rozvoja, zachovania prírodných zdrojov a udržania priemernej kvality životného prostredia.

Charakter slovenskej expozície na výstave vystihuje heslo "Slovensko - krajina dobrých nápadov, skvelé myšlienky pre energiu budúcnosti". Tento slogan vyjadruje veľké množstvo kreativity a inovatívnych nápadov vedomostného a ľudského potenciálu, ktoré môže ponúknuť svetu naša krajina. Počas celého trvania výstavy bude Slovensko sprevádzať značka ENERGY & SLOVAKIA GOOD IDEA.

"Chceme sa sústrediť najmä na spoluprácu v energetickej oblasti. Slovensko zároveň budeme prezentovať ako inovatívnu a vedomostnú krajinu," vysvetľuje generálna komisárka expozície SR Patrícia Žáčiková. Výstava ponúka príležitosť aj pre slovenských podnikateľov nadviazať cenné kontakty a preniknúť na nové zaujímavé trhy, predovšetkým v Ázii. S podporou vlády sa pripravujú minimálne dve veľké podnikateľské misie.

Veľvyslanec Kazašskej republiky Seržan Abdykarimov sa poďakoval slovenskej vláde za účasť na výstave. "Pre Kazachstan sú dôležité skúsenosti Slovenska v oblastiach, ako je energetická efektívnosť, úspory energie, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a vývoj energetických technológií," dodal. Organizátori podľa neho očakávajú 5 miliónov návštevníkov. V tejto súvislosti Kazachstan od 1. januára 2017 zaviedol pre občanov krajín OECD vrátane Slovenska bezvízový vstup na 30 kalendárnych dní.

Náš pavilón predstaví Slovensko ako krajinu s rozvinutým priemyslom, inovačným potenciálom a vysoko kvalifikovanou pracovnou i vedeckou silou prostredníctvom piatich tematických oblastí. Celá expozícia na ploche 360 m2 je poňatá ako jedno veľké umelecké dielo. Autorom jej návrhu je spoločnosť Kvant z Bratislavy v spolupráci s architektom Jozefom Danákom z ART STUDIO JOKO v Trnave. "Na prezentáciu témy "energia budúcnosti" sme si zámerne vybrali nekonvenčný prístup. Úmyselne sme sa chceli zbaviť stereotypu podobných podujatí. Návrh zdôrazňuje základnú myšlienku, že všetky inovácie a revolučné nápady môžu vzniknúť jedine v ľudskom mozgu," priblížil východiská návrhu architekt Danák.

Slovenská expozícia prezentuje našu krajinu v oblasti inovácií, vedy a výskumu, kultúry, športu a cestovného ruchu. Stredobodom pozornosti nepochybne bude ECOCAPSULE - energeticky sebestačný inteligentný mikrodom; prezentuje udržateľnú inteligentnú domácnosť, poháňanú výhradne slnečnou a veternou energiou. Ide o produkt, ktorý môže byť používaný v celosvetovom meradle. "Na výstave EXPO 2017 sme sa rozhodli ukázať, ako by mohla Ecocapsule vyzerať v zariadenom stave. Preto sme v jej vnútri umiestnili výber produktov bežného použitia od najlepších slovenských dizajnérov a výrobcov. Takto sa snažíme zviditeľniť našu krajinu ako miesto, ktoré môže svetu ponúknuť množstvo talentu, kreativity a inovatívnych riešení pre lepšiu budúcnosť," spresnil Tomáš Žáček, riaditeľ dizajnu spoločnosti Ecocapsule.

Nemenej zaujímavý exponát je inovatívna CHARGEBRELLA, prenosný dáždnik s napájacím zdrojom pre nabitie elektroniky. Susedmi slovenského pavilónu budú krajiny: Rumunsko, Francúzsko, Rakúsko, Austrália a Spojené arabské emiráty.

Celkový rozpočet SR na Expo v Astane je 2,66 milióna eur, jeho súčasťou sú náklady na výstavbu i technické a organizačné zabezpečenie. Vrcholom podujatia bude Národný deň Slovenskej republiky na EXPO 2017 18. júla; ťahákom na ňom bude svetoznáma Lúčnica. Výstava v Astane sa končí 10. septembra.

Dôležité upozornenie v súvislosti akreditáciou médií:

Redakciám, ktoré majú záujem vyslať svojho zástupcu na EXPO Astana 2017, pripomíname informáciu, že na vstup a pohyb v areáli v Astane je nevyhnutná akreditácia.

Potrebné informácie nájdete na našej stránke EXPO Astana a na samotnej webovej stránke EXPO Astana.

- Zahájenie činnosti Jednotného kontaktného centra EXPO 2017 -

V rámci medzinárodnej výstavy EXPO 2017 zahájilo svoju informačnú činnosť Jednotné kontaktné centrum EXPO 2017.

V kontaktnom centre pracuje 120 operátorov, ktorí môžu so záujemcami o informácie počas medzinárodnej výstavy EXPO 2017 komunikovať v: kazašskom, ruskom, francúzskom a anglickom jazyku

Na Jednotné kontaktné centrum EXPO 2017 v Astane sa možno obracať telefonicky na skrátené číslo 1440, alebo 8 800 080 2017 (pre klientov «Казахтелеком» a kazašských mobilných operátorov sa jedná o bezplatné hovory, pre ostatných operátorov sú hovory štandardne spoplatnené podľa príslušných zmlúv).

Okrem telefonického spojenia sa možno kontaktovať aj prostredníctvo sociálnych sietí:
Facebook
@contactcenter.expo2017,
Twiter
#c_center_expo.

Taktiež prostredníctvom:
messengeru Telegram
@ContactCenterEXPO2017Bot,
na e-mailovej adrese
: 1440@expo2017astana.com.

Kontaktné centrum bude fungovať do 30. septembra 2017.

— Dmitrij Petrukhin —

Motorkár - Putovník

Dmitrij Petrukhin, pôvodom z Kazachstanu, cestuje sám na svojej motorke s cieľom propagovať Kazachstan vo svete. Na svojej ceste cez 150 krajín plánuje precestovať 250 000 kilometrov a predpokladá, že táto cesta okolo sveta mu bude trvať asi 10 rokov.

Jednou z krajín, ktoré navštívil, bola aj Slovenská republika a pri tejto návšteve sa stretol s generálnou komisárkou pre expozíciu Slovenskej republiky na EXPO 2017 v Astane, ktorá ho srdečne prijala.

Dmitrijovi prajeme veľa štastia na cestách a bezpečný návrat do rodnej krajiny.tel.: +7 701 711 06 80
e-mail: biker_petrukhin@mail.ru
web: www.petrukhin.kz
youtube.com/user/Petrukhin1
facebook.com/biker.petrukhin
instragram: d. petrukhin

— Pomoc pre Karagandu —

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v kazašskej republike so sídlom v Astane v zastúpení manželky veľvyslanca pani Lucie Juzovej a v spolupráci s generálnou komisárkou národnej sekcie Slovenskej republiky pre EXPO 2017 Astana Patríciou Žáčikovou, si dovoľujú obrátiť sa na Vás so žiadosťou o možné dary pre deti zo sociálne slabých rodín z Karagandy a okolia (so slovenským kontextom) ,ktoré budú odovzdané Karagandijskej katolíckej diecéze v Karagande.

V Karagandijskej katolíckej diecéze v Karagande plnia svoje poslanie 4 slovenskí kňazi a 7 rádových sestier. Vecné a finančné dary boli už niekoľkokrát odovzdané deťom.

Za všetky príklady uvedieme ten ostatný, kedy v novembri 2016 pri príležitosti oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Astane prostredníctvom agentúry SARIO boli vyzbierané a odovzdané vecné dary.

Radi by sme na tento počin nadviazali i v súvislosti s participáciou Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2017 v Astane.

Dovoľte nám vyjadriť presvedčenie, že náš záujem, empatia voči ľuďom v núdzi a nezištná účinná pomoc budú dôstojnou deklaráciou hodnôt, ktoré Slovensko ako vyspelá európska krajina rešpektuje a podporuje.

Bude nám cťou, ak prípadné dary, v ktoré veríme budeme môcť odovzdať deťom v Karagande pri príležitosti účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky na Národnom dni Slovenskej republiky v Astane, ktorý sa uskutoční 18.7.2017.

Vopred ďakujeme za podporu nášho úsilia.

Zber potrebných vecí bude realizovať: Agentúra SARIO

Nájdete nás: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

Príjem darov: od 07:00 - 15:00 hod. každý pracovný deň, do 13.júla 2017

Kontakt: Miroslava Kudelásová

E-mail: miroslava.kudelasova@sario.sk

Tel.č.: +421 910 828 204

Je možné darovať:
Detské sezónne oblečenie (pre chlapcov a dievčatá - všetky veľkosti)
Deky
Posteľné prádlo
Uteráky, osušky
Hygienické potreby
Sladkosti a cukrovinky

Hračky

— Migračná karta —

Dôležitý oznam!

Vážení účastníci výstavy EXPO 2017 v Astane,
je dôležité aby ste pri návšteve Kazachstanu mali vyplnenú "Migračnú kartu", ktorá je nevyhnutná pre vstup do krajiny. Bez vyplnenej migračnej karty nie je možný vstup do Kazachstanu. Vytlačte si prosím kartu obojstranne, v prílohe máte prednú aj zadnú stranu migračnej karty.

— Akreditácia novinárov —


Vážení zástupcovia médií, 

v súvislosti s konaním výstavy EXPO 2017 Astana sú zástupcovia zahraničných médií povinní požiadať o akreditáciu potrebnú pre vstup na medzinárodnú výstavu. Pre akreditáciu zahraničných médií je potrebné vyplniť kazašský MFA formulár vo formáte PDF a spolu s priloženými požadovanými dokumentami zaslať na e-mailovú adresu: accr.media@expo2017astana.com

Akreditačný formulár v PDF formáte - download

Spolu so žiadosťou o akreditáciu je taktiež potrebné priložiť:
• List od vedenia médií na akreditáciu novinárov (jeden zoznam za celý mediálny subjekt);
• Vyplnený akreditačný formulár;
• Farebné fotografie 3x4, vo formátoch .GIF, .JPG, alebo .PNG; (Požiadavky na fotografie - download)
• Farebne naskenovanú kópiu pasu alebo kazašského občianskeho preukazu (iba pre občanov Kazašskej republiky) vo formáte PDF.

Po odoslaní žiadosti bude nasledovať verifikačný proces, ktorý by nemal presiahnuť 20 hodín. Po kladnom rozhodnutí bude žiadateľovi vydaný akreditačný preukaz, bez ktorého od 1. apríla 2017 nebude možný pohyb po výstavisku EXPO.

Ohľadne všetkých otázok týkajúcich sa akreditácie alebo akreditačného procesu, prosím kontaktujte tel. č.: +7 (7172) 93-89-43 (od pondelka do piatku od 9:00 do 19:00 h, v sobotu 9:00 do 13:00 h).

— Energy & Good Idea Slovakia —


V súvislosti s konaním medzinárodnej výstavy EXPO 2017 v Astane od 9. júna do 10. septembra 2017 bude Slovenská republika využívať variant národnej značky GOOD IDEA SLOVAKIA s názvom ENERGY & SLOVAKIA GOOD IDEA. Nová verzia loga národnej značky je tematicky prispôsobená hlavnej téme výstavy, ktorou je energetika budúcnosti.

Slogan GOOD IDEA SLOVAKIA vyjadruje veľké množstvo kreativity a inovatívnych nápadov, ktoré Slovensko môže svetu ponúknuť. Účasť Slovenska na výstave EXPO 2017 v Astane bude prebiehať vo forme expozície v rámci národného pavilónu, kde sa bude prezentovať ako krajina s vysoko rozvinutým priemyslom, inovačným potenciálom a vysoko kvalifikovanou pracovnou i vedeckou silou.

Vzhľadom na hlavnú tému výstavy EXPO 2017 v Astane sa pozornosť SR bude sústrediť najmä na spoluprácu v energetickej oblasti. Značka ENERGY & SLOVAKIA GOOD IDEA bude sprevádzať Slovensko počas celého trvania výstavy a tým aj vytvárať jeho jednotnú prezentáciu v zahraničí ako inovatívnej a vedomostnej krajiny.

— Navštívte nás! —


Letecká spoločnosť LOT otvára od 8. mája 2017 novú pravidelnú linku na trase Astana - Varšava, ako príspevok Poľska k výstave EXPO 2017 Astana. Priame lety budú podľa oficiálneho letového poriadku 4x týždenne. Vlastníci letenky LOT môžu nielen navštíviť výstavu EXPO 2017 bezplatne, ale majú aj benefity pri ubytovaní a návšteve objektov v Astane.

Letecká spoločnosť WIZZair ponúka od 8. júna 2017 lacné lety na trase Budapešť - Astana. Letenky sú už v predaji a budú k dispozícii za 39,99 Eur. Pravidelná linka bude premávať 2x týždenne, vždy vo štvrtok a nedeľu.

— VIII. Medzinárodné fórum o energetike 

v záujme stabilného rozvoja —

11. - 14. júl 2017

V dňoch 11.-14.07.2017 sa, v rámci výstavy EXPO 2017, ktorej motívom je "energia budúcnosti", bude konať VIII. Medzinárodné fórum o energetike v záujme stabilného rozvoja.

Samotné fórum je súčasťou prvej ministerskej konferencie "Zaistenie stabilného rozvoja energetiky".

Jedným z hlavných rečníkov na podujatí bude aj podpredseda EK M. Šefčovič.

Fórum je pripravované vládou Kazachstanu v spolupráci regionálnymi komisiami OSN (ECE, ESCAP, ESCWA, ECA, ECLAC....), špecializovanými organizáciami OSN (UNIDO, UNDP...) a ďalšími partnermi (IEA, IRENA, Energy Charter...).

— Minister Lajčák si prevzal pamätnú štátnu medailu prezidenta Kazašskej republiky  —


Pamätnú štátnu medailu Kazašskej republiky k 25. výročiu jej nezávislosti si dnes (15. marca) prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák z rúk kazašského veľvyslanca so sídlom Seržana Abdykarimova. Medaila, o udelení ktorej rozhodol kazašský prezident N. Nazarbajev, je vyjadrením uznania za vklad M. Lajčáka do rozvoja dvojstranných vzťahov medzi oboma štátmi.

Minister sa poďakoval za toto ocenenie, zablahoželal Kazachstanu k úspechom, ktoré zaznamenáva na medzinárodnej scéne, a dodal, že Slovensko má záujem ďalej pokračovať v posilňovaní dialógu a v praktickej spolupráci, vrátane čerpania zo skúseností Kazachstanu pri predsedníctve v OBSE (2010).

S veľvyslancom Kazašskej republiky tiež minister hovoril o účasti SR na výstave EXPO 2017, ktorá sa bude konať v Astane, a ktorej ústredným motívom bude energetika budúcnosti. Slovenský deň na EXPO je naplánovaný na 18. júla 2017.

— Vedeli ste, že... —

Peter Sagan je ambasádorom národnej značky GOOD IDEA SLOVAKIA?


Slovenská renesancia

- Petra LAJDOVÁ -

Vychutnajte si krásu slovenských národných krojov


 

 

My sme 

- SLOVENSKO -

krajina dobrých nápadov,

skvelé myšlienky pre energiu budúcnosti 

 Sme krajina, ktorá môže ťažiť nielen z tradícií, ale aj z inovatívnych myšlienok, 

vynálezov a produktov, ktoré sa dokážu presadiť v modernom svete