My sme

- SLOVENSKO -

krajina dobrých nápadov,

skvelé myšlienky pre energiu budúcnosti


Hlavnú tému expozície SR na výstave vystihuje heslo Slovensko - krajina dobrých nápadov, skvelé myšlienky pre energiu budúcnosti - "Fenomén studenej fúzie - nádeje energie budúcnosti".

Sme krajina, ktrorá môže ťažiť nielen z tradícií, ale aj z inovatívnych myšlienok, vynálezov a produktov, ktoré sa dokážu presadiť v modernom svete.

Chceme sa predstaviť ako krajina s vysoko rozvinutým priemyslom, ekonomicky zdravým podnikateľským prostredím, inovačným potenciálom, priateľskou obchodnou a investičnou klímou a vysoko vzdelanou pracovnou a vedeckou silou.

V oblasti energetiky má Slovensko ambíciu zaujať ponukou spolupráce pri výstavbe a modernizácii výrobných systémov, paroplynových elektrární a prenosových vysokonapäťových sietí. Ďalšími oblasťami sú využitie obnoviteľných zdrojov energie, tranzit ropy a zemného plynu a riešenie spoločných vedecko-výskumných úloh. 

Kalendár podujatí

— Jún —


Oficiálne otvorenie výstavy EXPO 2017 Astana 

 • 9. júna 2017, centrálny amfiteáter slovenského pavilónu

Oficiálne otvorenie pavilónu Slovenskej republiky 

 • 10. júna 2017, pavilón Slovenskej republiky

Podnikateľská misia MPRV SR a MŠVVŠ SR

 • 19. - 23. júna 2017, pavilón Slovenskej republiky

Podnikateľské misie (15 podnikateľských subjektov)

 • 26. - 30. júna 2017, pavilón Slovenskej republiky


— Júl —


Podnikateľské misie

 • 3. - 7. júla 2017, pavilón Slovenskej republiky

Podnikateľská misia MZV a EZ

 • 17. - 22. júla 2017, pavilón Slovenskej republiky

Národný deň Slovenskej republiky

 • 18. júla 2017, pavilón Slovenskej republiky

Podnikateľská misia DF Družstvo

 • 18. júla 2017, pavilón Slovenskej republiky


— August —


Podnikateľské misie

 • 1. - 6. augusta 2017, pavilón Slovenskej republiky

Podnikateľské misie

 • 21. - 25. augusta 2017, pavilón Slovenskej republiky

— September —


Oficiálne ukončenie EXPO 2017 Astana

 • 10. september 2017

Pavilón

- SLOVENSKEJ REPUBLIKY -

Tu nájdete všetko čo potrebujete vedieť o dianí
v Slovenskom pavilóne

— TENDRE—


Súťaž návrhov na architektonickú a výtvarnú koncepciu slovenskej expozície je ideové, výtvarné stvárnenie a dizajnové riešenie návrhu oficiálnej expozície SR na EXPO 2017 Astana.

Víťaz verejnej súťaže na architektonickú a výtvarnícku koncepciu slovenskej expozície Expo Astana 2017, Kazachstan je:

Kvant, spol. s.r.o. v spolupráci s ART STUDIO JOKO
FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
(autorizovaný architekt
Ing.arch.Akad.arch. Jozef Danák)


Organizácia a zabezpečenie technickej realizácie slovenskej expozície na Expo Astana 2017 v Kazachstane na základe víťazného návrhu súťaže návrhov v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch.

Úspešným uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní je uchádzač:

Laser media s.r.o.,
Opavská 24, 831 01 Bratislava


Organizácia a zabezpečenie realizácie slovenskej expozície Expo Astana 2017 v Kazachstane

Úspešným uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní je uchádzač:

MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava


Dodanie reklamných a prezentačných materiálov s potlačou

Víťazným dodávateľom je:

Hauerland spol. s r.o.
Matúšova 56, 81104 Bratislava

Neváhajte nás kontaktovať