Slovensko pomáha zvýšiť počet praktických lekárov a zatraktívniť povolanie a odborné znalosti praktického lekára. Hovorili tiež o otázkach celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov alebo verejného zdravia. Téma bola tiež riadenia nemocníc, slovenský minister informoval o krokoch, ktoré podnikli na Slovensku, aby sa riadenie zdravotníckych zariadení viac efektívne, ako je napríklad zriadenie orgánov dohľadu v nemocniciach alebo predstavenstva, poradenstvo.